Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

Календар
НПВСЧПС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
« Декември 2019 »
• Информация относно прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679

На 25 май 2018 година влиза в сила регламентът на Европейския съюз за защита на личните данни, познат като GDPR (General Data Protection Regulation).

Управляващо дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД има право и задължение да обработва личните данни на клиентите си за целите установени в ЗДКИСДПКИ, ЗПФИ, ЗМИП, ДОПК, актовете по прилагането им, както и други пряко приложими Регламенти на ЕК, уреждащи дейността му или подзаконови нормативни актове, приложими в Република България. В цитираните нормативни актове са установени задължения за „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД - администратор на лични данни, чието спазване е задължително за извършването на дейност и предоставянето на инвестиционни и допълнителни услуги, включително чрез обработването и съхраняването на лични данни.

Всички клиенти на УД „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД могат да се запознаят с видовете лични данни, които се обработват и съхраняват тук.

Уведомлението, съдържащо цялата необходима информация, свързана с обработването и съхранението на личните данни можете да видите тук.
Екипът на дружеството остава на Ваше разположение за коментари и отговори на Вашите въпроси.