Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

Календар
НПВСЧПС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
« Ноември 2020 »
• Същност на договорните фондове

 

Договорният Фонд е колективна схема за инвестиране и управление на парични средства на финансовите пазари, която е широко разпространена в развитите страни. Инвеститорите предоставят средствата си за управление в Договорния Фонд, като срещу това получават дялове на фонда. Броят дялове, притежавани от инвеститора, удостоверява каква част от общия размер на активите на Договорния Фонд притежава собственикът им. По искане на притежателите на дялове, Фондът изкупува обратно своите дялове по цена, базирана на нетната стойност на активите му. Дейността на Договорния Фонд, включително управлението на активите му, се осъществява от Управляващо Дружество, което е лицензирано и контролирано постоянно от Комисията за финансов надзор (КФН).

 

Видове Договорни Фондове според инвестиционната стратегия:

 

Рисков Договорен Фонд - активите на този фонд представляват предимно инвестиции в акции.
 

 

Балансиран Договорен Фонд - активите на фонда се разделят основно между инвестиции в акции, облигации и държавни ценни книжа. 
 

 

Консервативен Договорен Фонд - активите на този фонд се инвестират основно в държавни ценни книжа, облигации и депозити.