Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Цени на дялове

Нетна стойност на активите на дял на ДФ Прайм Асетс

от дата : календар до дата : календар
дата емисионна стойност цена на обратно изкупуване на дялове
2019-06-25 0.9434 0.9434
2019-06-24 0.9432 0.9432
2019-06-21 0.9440 0.9440
2019-06-20 0.9432 0.9432
2019-06-19 0.9434 0.9434
2019-06-18 0.9426 0.9426
2019-06-17 0.9414 0.9414
2019-06-14 0.9408 0.9408
2019-06-13 0.9425 0.9425
2019-06-12 0.9399 0.9399
2019-06-11 0.9473 0.9473
2019-06-10 0.9474 0.9474
2019-06-07 0.9476 0.9476
2019-06-06 0.9479 0.9479
2019-06-05 0.9478 0.9478
експортирай в MS Excel