Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Цени на дялове

Нетна стойност на активите на дял на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд

от дата : календар до дата : календар
дата емисионна стойност цена на обратно изкупуване на дялове
- - държани до 1 г. държани над 1 г.
2018-01-18 0.9313 0.9266 0.9313
2018-01-17 0.9295 0.9249 0.9295
2018-01-16 0.9300 0.9254 0.9300
2018-01-15 0.9287 0.9241 0.9287
2018-01-12 0.9282 0.9236 0.9282
2018-01-11 0.9271 0.9225 0.9271
2018-01-10 0.9271 0.9225 0.9271
2018-01-09 0.9264 0.9218 0.9264
2018-01-08 0.9289 0.9243 0.9289
2018-01-05 0.9295 0.9249 0.9295
2018-01-04 0.9239 0.9193 0.9239
2018-01-03 0.9223 0.9177 0.9223
2018-01-02 0.9224 0.9178 0.9224
2017-12-29 0.9226 0.9180 0.9226
2017-12-28 0.9141 0.9095 0.9141
експортирай в MS Excel