Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Цени на дялове

Нетна стойност на активите на дял на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд

от дата : календар до дата : календар
дата емисионна стойност цена на обратно изкупуване на дялове
- - държани до 1 г. държани над 1 г.
2018-04-19 0.9255 0.9209 0.9255
2018-04-18 0.9248 0.9202 0.9248
2018-04-17 0.9234 0.9188 0.9234
2018-04-16 0.9209 0.9163 0.9209
2018-04-12 0.9210 0.9164 0.9210
2018-04-11 0.9189 0.9143 0.9189
2018-04-10 0.9201 0.9155 0.9201
2018-04-05 0.9218 0.9172 0.9218
2018-04-04 0.9215 0.9169 0.9215
2018-04-03 0.9207 0.9161 0.9207
2018-04-02 0.9096 0.9051 0.9096
2018-03-30 0.9241 0.9195 0.9241
2018-03-29 0.9239 0.9193 0.9239
2018-03-28 0.9184 0.9138 0.9184
2018-03-27 0.9179 0.9133 0.9179
експортирай в MS Excel