Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Цени на дялове

Нетна стойност на активите на дял на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд

от дата : календар до дата : календар
дата емисионна стойност цена на обратно изкупуване на дялове
2018-07-19 0.9264 0.9264
2018-07-18 0.9239 0.9239
2018-07-17 0.9236 0.9236
2018-07-16 0.9233 0.9233
2018-07-13 0.9237 0.9237
2018-07-12 0.9227 0.9227
2018-07-11 0.9221 0.9221
2018-07-10 0.9224 0.9224
2018-07-09 0.9218 0.9218
2018-07-06 0.9207 0.9207
2018-07-05 0.9206 0.9206
2018-07-04 0.9202 0.9202
2018-07-03 0.9213 0.9213
2018-07-02 0.9212 0.9212
дата емисионна стойност цена на обратно изкупуване на дялове
- - държани до 1 г. държани над 1 г.
2018-06-29 0.9254 0.9208 0.9254
експортирай в MS Excel