Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Новини
[ 2019-08-20 ] Актуализация на Проспекта и документа "Ключова информация за инвеститорите" Актуализация на Проспекта и документа "Ключова информация за инвеститорите"
[ детайли » ]
[ 2019-04-22 ] Актуализиран документ с ключова информация за инвеститорите Актуализиран документ с ключова информация за инвеститорите на ДФ Прайм Асетс
[ детайли » ]
[ 2019-04-11 ] Актуализиран проспект Актуализиран проспект на ДФ Прайм Асетс
[ детайли » ]
[ 2019-03-29 ] Актуализиран документ с ключова информация за инвеститорите Актуализиран документ с ключова информация за инвеститорите на ДФ Прайм Асетс
[ детайли » ]
[ 2019-03-28 ] Годишен отчет за 2018 г. Годишен отчет на ДФ "Прайм Асетс" за 2018 г.
[ детайли » ]