Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Новини
[ 2018-12-27 ] Актуализиран проспект и документ с ключова информация за инвеститорите Актуализиран проспект и документ с ключова информация за инвеститорите на ДФ Прайм Асетс
[ детайли » ]
[ 2018-07-23 ] Обнародван шестмесечен отчет Обнародван шестмесечен отчет на ДФ "Реал Финанс Високодоходен Фонд" към 30.06.2018 г.
[ детайли » ]
[ 2018-07-02 ] Актуализиран проспект и документ с ключова информация за инвеститорите Актуализиран проспект и документ с ключова информация за инвеститорите на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд
[ детайли » ]
[ 2018-07-02 ] Промени в таксите Считано от 01.07.2018 г. таксата за управление се намалява на 1.8%, а транзакционните разходи при обратно изкупуване отпадат
[ детайли » ]
[ 2018-06-21 ] Одобрени промени в правилата на ДФ "Реал Финанс Високодоходен Фонд" Одобрени промени в правилата на ДФ "Реал Финанс Високодоходен Фонд"
[ детайли » ]
[ 2018-05-03 ] Актуализиран проспект и документ с ключова информация за инвеститорите Актуализиран проспект и документ с ключова информация за инвеститорите на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд
[ детайли » ]
[ 2018-03-19 ] Актуализиран проспект и документ с ключова информация за инвеститорите Актуализиран проспект и документ с ключова информация за инвеститорите на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд
[ детайли » ]
[ 2018-03-15 ] Годишен отчет към 31.12.2017 г. Годишен отчет на ДФ "Реал Финанс Високодоходен Фонд" към 31.12.2017 г.
[ детайли » ]