Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Новини
[ 2017-10-17 ] Публикувана информация по 43 от Наредба 44 Публикувана информация по 43 от Наредба 44 приета на заседание на СД проведено на 12.10.2017 г.
[ детайли » ]
[ 2017-07-25 ] Обнародван шестмесечен отчет Обнародван шестмесечен отчет на ДФ "Реал Финанс Високодоходен Фонд" към 30.06.2017 г.
[ детайли » ]
[ 2017-07-21 ] Одобрени промени в правилата на ДФ "Реал Финанс Високодоходен Фонд" Одобрени промени в правилата на ДФ "Реал Финанс Високодоходен Фонд"
[ детайли » ]
[ 2017-07-13 ] Актуализиран проспект и ДКИИ Актуализиран проспект и документ с ключова информация за инвеститорите на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд
[ детайли » ]
[ 2017-03-31 ] Годишен отчет към 31.12.2016 г. Годишен отчет към 31.12.2016 г.
[ детайли » ]
[ 2017-02-28 ] Актуализиран проспект и ДКИИ Актуализиран проспект и документ с ключова информация за инвеститорите на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд
[ детайли » ]
[ 2017-02-15 ] Одобрени промени в правилата на ДФ "Реал Финанс Високодоходен Фонд" Одобрени промени в правилата на ДФ "Реал Финанс Високодоходен Фонд"
[ детайли » ]
[ 2017-01-03 ] Одобрени промени в Правила На 30.12.2016 г. в УД "Реал Финанс Асет Мениджмънт" АД постъпи одобрение на Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ДФ "Реал Финанс Високодоходен фонд"
[ детайли » ]
[ 2017-01-03 ] Одобрени промени в Правила На 30.12.2016 г. в УД "Реал Финанс Асет Мениджмънт" АД постъпи одобрение на Правилата за оценка и управление на риска на ДФ "Реал Финанс Балансиран фонд"
[ детайли » ]