Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Новини
[ 2017-07-21 ] Одобрени промени в правилата на ДФ "Реал Финанс Високодоходен Фонд"
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилата на ДФ "Реал Финанс Високодоходен Фонд". Актуалните правила можете да намерите в раздел "Проспект, правила, политики"
[ « назад ]