Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Новини
[ 2017-01-03 ] Одобрени промени в Правила
 
На 30.12.2016 г. в УД "Реал Финанс Асет Мениджмънт" АД постъпи одобрение на Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ДФ "Реал Финанс Балансиран фонд". С актуалните правила можете да се запознаете в раздел "Проспект и правила".

[ « назад ]