Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Новини
[ 2016-12-16 ] Актуализиран проспект и ДКИИ Актуализиран проспект и документ с ключова информация за инвеститорите на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд
[ детайли » ]
[ 2016-07-29 ] Обнародван шестмесечен отчет Обнародван шестмесечен отчет на ДФ "Реал Финанс Балансиран Фонд" към 30.06.2016 г.
[ детайли » ]
[ 2016-05-03 ] Актуализиран проспект и ДКИИ Актуализиран проспект и документ с ключова информация за инвеститорите на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд
[ детайли » ]
[ 2016-05-03 ] НАМАЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОТ НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦ МАЙ ТАКСАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД БЕ НАМАЛЕНА ОТ 3.0% НА 2.3%
[ детайли » ]
[ 2016-04-04 ] Актуализиран проспект и ДКИИ Актуализиран проспект и документ с ключова информация за инвеститорите на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд
[ детайли » ]
[ 2016-03-31 ] Годишен отчет към 31.12.2015 г. Годишен отчет към 31.12.2015 г.
[ детайли » ]