Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Новини
[ 2015-01-19 ] Промяна на цени за емитиране и обратно изкупуване
След полученото одобрение от страна на Комисията за финансов надзор на измененията в Правилата на Фонда, считано от днес емисионната цена става равна на нетната стойност на активите на дял.
Разходите по обратно изкупуване на дялове държани до една година от емитирането им остават 0.5% от нетната стойност на активите, а за тези държани над една година цената за обратно изкупуване става равна на нетната стойност на активите на дял.

[ « назад ]