Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Новини
[ 2014-07-25 ] Публикуван отчет Публикуван отчет към 30.06.2014 г.
[ детайли » ]
[ 2014-05-20 ] Актуализиран проспект Актуализиран проспект на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд
[ детайли » ]
[ 2014-05-13 ] Спиране на търговия с дяловете на фонда на регулиран пазар Считано от 12.05.2014 г. търговияте с дяловете на фонда на Българска Фондова Борса - София АД е прекратена
[ детайли » ]
[ 2014-04-08 ] Актуализиран проспект Актуализиран проспект на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд
[ детайли » ]
[ 2014-04-03 ] Актуализиран Документ с ключова информация за инвеститорите Актуализиран Документ с ключова информация за инвеститорите на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд
[ детайли » ]
[ 2014-03-31 ] Публикуван годишен финансов отчет Публикуван годишен финансов отчет към 31.12.2013 г.
[ детайли » ]