Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Новини
[ 2014-05-20 ] Актуализиран проспект
На 16.05.2014 бе актуализиран проспекта на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд, като e отразенo спирането на търговията с дялове на Фонда на пода на БФБ-София.

[ « назад ]