Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Новини
[ 2014-04-08 ] Актуализиран проспект
На 07.04.2014 бе актуализиран проспекта на ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд, като са отразени резултатите от Годишния Финансов Отчет за 2013 г.
[ « назад ]