Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Финансови отчети

Годишен отчет към 31.12.2007 г.

 

Тримесечен отчет към 31.03.2008 г.

 

Тримесечен отчет към 30.06.2008 г.

 

Тримесечен отчет към 30.09.2008 г.

 

Годишен отчет към 31.12.2008 г.

Тримесечен отчет към 31.03.2009 г.

Тримесечен отчет към 30.06.2009 г.

Тримесечен отчет към 30.09.2009 г.

Тримесечен отчет към 31.12.2009 г.

Годишен отчет към 31.12.2009 г. - одитиран

Тримесечен отчет към 31.03.2010 г.

Тримесечен отчет към 30.06.2010 г.

Тримесечен отчет към 30.09.2010 г.

Тримесечен отчет към 31.12.2010 г.

Годишен отчет към 31.12.2010 г. - одитиран

Тримесечен отчет към 31.03.2011 г.

Тримесечен отчет към 30.06.2011 г.

Тримесечен отчет към 30.09.2011 г.

Тримесечен отчет към 31.12.2011 г. 

Годишен отчет към 31.12.2011 г. - одитиран

Тримесечен отчет към 31.03.2012 г.
 
Шестмесечен отчет към 30.06.2012 г.
 
Годишен отчет към 31.12.2012 г. - одитиран

Шестмесечен отчет към 30.06.2013 г.

Годишен отчет към 31.12.2013 г. - одитиран

Шестмесечен отчет към 30.06.2014 г.
 
Годишен отчет към 31.12.2014 г. - одитиран

Шестмесечен отчет към 30.06.2015 г.

Годишен отчет към 31.12.2015 г. - одитиран 

Шестмесечен отчет към 30.06.2016 г.
 
Годишен отчет към 31.12.2016 г. - одитиран

Шестмесечен отчет към 30.06.2017 г.
 
Годишен отчет към 31.12.2017 г. - одитиран
 
Шестмесечен отчет към 30.06.2018 г.
 
Годишен отчет към 31.12.2018 г. - одитиран

Шестмесечен отчет към 30.06.2019 г.

Годишен отчет към 31.12.2019 г. - одитиран
 
Шестмесечен отчет към 30.06.2020 г.

Годишен отчет към 31.12.2020 г. - одитиран