Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Цени на дялове

Нетна стойност на активите на дял на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд

от дата : календар до дата : календар
дата емисионна стойност цена на обратно изкупуване на дялове
2018-07-19 0.9998 0.9998
2018-07-18 0.9978 0.9978
2018-07-17 0.9973 0.9973
2018-07-16 0.9971 0.9971
2018-07-13 0.9981 0.9981
2018-07-12 0.9977 0.9977
2018-07-11 0.9970 0.9970
2018-07-10 0.9973 0.9973
2018-07-09 0.9970 0.9970
2018-07-06 0.9961 0.9961
2018-07-05 0.9959 0.9959
2018-07-04 0.9955 0.9955
2018-07-03 0.9967 0.9967
2018-07-02 0.9969 0.9969
дата емисионна стойност цена на обратно изкупуване на дялове
- - държани до 1 г. държани над 1 г.
2018-06-29 1.0005 0.9955 1.0005
експортирай в MS Excel