Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Цени на дялове

Нетна стойност на активите на дял на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд

от дата : календар до дата : календар
дата емисионна стойност цена на обратно изкупуване на дялове
- - държани до 1 г. държани над 1 г.
2018-01-18 1.0047 0.9997 1.0047
2018-01-17 1.0030 0.9980 1.0030
2018-01-16 1.0039 0.9989 1.0039
2018-01-15 1.0022 0.9972 1.0022
2018-01-12 1.0014 0.9964 1.0014
2018-01-11 1.0002 0.9952 1.0002
2018-01-10 0.9997 0.9947 0.9997
2018-01-09 0.9983 0.9933 0.9983
2018-01-08 1.0011 0.9961 1.0011
2018-01-05 1.0017 0.9967 1.0017
2018-01-04 0.9956 0.9906 0.9956
2018-01-03 0.9936 0.9886 0.9936
2018-01-02 0.9941 0.9891 0.9941
2017-12-29 0.9939 0.9889 0.9939
2017-12-28 0.9839 0.9790 0.9839
експортирай в MS Excel