Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Цени на дялове

Нетна стойност на активите на дял на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд

от дата : календар до дата : календар
дата емисионна стойност цена на обратно изкупуване на дялове
- - държани до 1 г. държани над 1 г.
2018-04-19 100000 0.9950 100000
2018-04-18 0.9992 0.9942 0.9992
2018-04-17 0.9979 0.9929 0.9979
2018-04-16 0.9958 0.9908 0.9958
2018-04-13 0.9957 0.9907 0.9957
2018-04-12 0.9960 0.9910 0.9960
2018-04-11 0.9936 0.9886 0.9936
2018-04-10 0.9948 0.9898 0.9948
2018-04-05 0.9965 0.9915 0.9965
2018-04-04 0.9962 0.9912 0.9962
2018-04-03 0.9960 0.9910 0.9960
2018-04-02 0.9936 0.9886 0.9936
2018-03-30 0.9985 0.9935 0.9985
2018-03-29 0.9982 0.9932 0.9982
2018-03-28 0.9912 0.9862 0.9912
експортирай в MS Excel