Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Новини
[ 2021-06-04 ] Актуализация на Проспекта Актуализация на Проспекта на ДФ "Куест Вижън"
[ детайли » ]
[ 2021-06-04 ] Оповестяване съобразно Регламент (ЕС) 2019/2088 Оповестяване съобразно Регламент (ЕС) 2019/2088 е публикувано в раздел "Проспект, правила, политики"
[ детайли » ]
[ 2021-05-12 ] Актуализация на Проспекта Актуализация на Проспекта на ДФ "Куест Вижън"
[ детайли » ]
[ 2021-05-12 ] Оповестяване съобразно Регламент (ЕС) 2019/2088 Оповестяване съобразно Регламент (ЕС) 2019/2088 е публикувано в раздел "Проспект, правила, политики"
[ детайли » ]
[ 2021-04-12 ] Актуализация на Проспекта Актуализация на Проспекта на ДФ "Куест Вижън"
[ детайли » ]
[ 2021-03-29 ] Одитиран отчет за 2020 г. В секция "Финансови отчети" е публикуван годишен одитиран финансов отчет на ДФ "Куест Вижън" за 2020 г.
[ детайли » ]
[ 2021-03-08 ] Актуализация на Проспекта и документа "Ключова информация за инвеститорите" Актуализация на Проспекта и документа "Ключова информация за инвеститорите"
[ детайли » ]
[ 2021-02-09 ] Актуализирани правила за оценка и управление на риска Актуализирани се Правилата за оценка и управление на риска на ДФ "Куест Вижън"
[ детайли » ]
[ 2021-01-26 ] Актуализация на Проспекта и документа "Ключова информация за инвеститорите" Актуализация на Проспекта и документа "Ключова информация за инвеститорите"
[ детайли » ]