Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Новини
[ 2016-05-03 ] Актуализиран проспект и ДКИИ
На 03.05.2016 бяха актуализирани проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд, като бе отразено намалението в размера на таксата за управление.
[ « назад ]