Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Новини
[ 2016-04-04 ] Актуализиран проспект и ДКИИ
На 01.04.2016 бяха актуализирани проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд, като бе отразена информацията от Годишния финансов отчет на фонда за 2015 г.
 

[ « назад ]