Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Новини
[ 2015-04-08 ] Актуализиран проспект
На 07.04.2015 бе актуализиран проспекта на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд, като бе отразена информацията от Годишния финансов отчет на фонда за 2014 г.
[ « назад ]