Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Новини
[ 2015-01-16 ] Актуализирани правила
На 16.01.2015 г. в УД "Реал Финанс Асет Мениджмънт" АД постъпи уведомление от КФН за одобрение на направените промени в Правилата на фонда, в Правилата за оценка на активите и в Методите за оценка на активите на Фонда.
С актуалния текст на правилата и методите може да се запознаете в раздел "Проспект и правила".

[ « назад ]