Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Новини
[ 2013-07-22 ] Възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дялове
Считано от 22 Юли 2013 г. се възстановява емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ "Реал Финанс Балансиран Фонд", временно спряно във връзка със замяната на Банката Депозитар на Фонда.

[ « назад ]