Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Новини
[ 2013-07-01 ] Спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове
Във връзка със замяна на Банката Депозитар на ДФ "Реал Финанс Балансиран Фонд", Съвета на директорите на УД "Реал Финанс Асет Мениджмънт" АД взе решение за временно спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на фонда.
[ « назад ]