Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Новини
[ 2013-06-27 ] Актуализирани правила
Правилата на ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд бяха актуализирани. На 26.06.2013 г. бе получено одобрение от страна на Заместник - председателя на КФН на извършените промени, с което те влязоха в сила.
Актуалният вариант на Правилата на Фонда е поместен в раздел "Проспект и правила".
[ « назад ]