Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

• Риск на портфейла

Рискът на портфейла на ДФ Куест Вижън се изчислява с помощта на стандартното отклонение на постигнатата седмична доходностза последните 52 седмици.

 


Към момента изчислената стойност на стандартното отклонение е:

3.84 %Информация по чл. 43 от Наредба № 44 към 31.12.2019 г.
приета на заседание на СД проведено на 07.02.2020 г.