Real Finance Asset Management, Mutual Fund Real Finance High Yield Fund, Mutual Fund Real Finance Balanced Fund

Календар
НПВСЧПС
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
« Януари 2021 »
• Правно състояние

РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕИК: 148083754
Седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. "Св.Св.Константин и Елена", Административна сграда 
Адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул."А.С.Пушкин" 24, ет.2

 

Лиценз за извършване на дейност
№ 55-УД / 31.05.2017 г.

Органи на управление и контрол и представителство

 

Дружеството се управлява и представлява от двама изпълнителни директори
 

 

Решение на надзорен орган за промяна на статуса на регистрирано лице

 

Номер на решение на надзорен орган: 1178-УД
Дата на решение на надзорен орган: 06.12.2006
Текст на решение на надзорен орган: ИЗДАВА ЛИЦЕНЗ НА „РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. „Цар Симеон" № 31, за извършване на дейност като управляващо дружество по чл. 202, ал. 1 ЗППЦК, както следва: управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително: - управление на инвестициите; - администриране на дяловете или акциите, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност; - маркетингови услуги. „РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД може да предоставя и допълнителните услуги по чл. 202, ал. 2 ЗППЦК, както следва: - управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; - предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.